Rekonstrukce kostela v Domažlicích

Odkazy na informace ohledně opravy kostela v Domažlicích:

Oprava arciděkanského kostela
V letošním roce probíhá oprava střechy a krovu arciděkanského kostela. Důležitou součástí úprav je také zajištění statiky celého chrámu. V současné době probíhají práce na půdě kostela – proto kolemjdoucí mohou mít pocit, že se v kostele nic neděje – a soustředí se právě na statické zajištění kostela příčnými táhly. Ty je potřeba osadit na předem dozděné pilíře, které jsou právě dokončeny. Tyto nové vyzdívky pilířů jsou založeny na stávajících postranních sloupech kostela. Nyní tedy bude následovat osazení ocelových táhel o průměru 42 mm. Tyto táhla budou ukotveny do ocelových desek, které bude možno pozorovat před zakrytím na bočních stranách venkovní fasády kostela.

Následně bude sundaná měděná krytina (část bude použitá při opravě třebnického kostela), bude upraven tvar střechy, odstraněné nástřešní žlaby, které v největší míře působily zatékání vody do kostela, a měděná krytina bude nahrazená těžkou krytinou prejzovou. Výměna krytiny na těžší je nutná z důvodu poruchy statiky kostela.

Stavební práce realizuje firma Střechy Šot s.r.o. ze Kdyně, která vyhrála výběrové řízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady činí cca 8.000.000,- Kč, z čeho EU uhradí 85% uznatelných nákladů. Finanční podíl farnosti je více než 1.200.000,-Kč.

Farnost hradí svůj podíl díky darům individuálních dárců a právnických osob. Za všechny dary děkujeme. Naše bankovní spojení: 760503399/0800!

* čerpáno z oficiálního webu Římskokatolické farnosti Domažlice


Rychlý kontakt

SBS group s.r.o. Email: obchod@strechy-sot.cz Dělnická 48 345 06 Kdyně

Volejte Po-Pa, 8-16 +420 774 666 334

Další kontakty


Zavoláme Vám

Zadejte vaše telefonní číslo a my Vás budeme v nejbližších dnech kontaktovat. Vaše číslo nebude použito k žádným jiným účelům.


Novinky

Galerie Kdyně         10. Února 2020

CNC Krov Kdyně, Nadkrokevní izolace Puren

Ve Kdyni probíhá rekonstrukce střechy.…

Rekonstrukce rodinného domu ve kdyni         27. Srpna 2017

Starší novinky

Nejnovější reference

Plechová krytina se skrytým kotvením  CNC Pergola Prapořiště Rekonstrukce spadlého hospodářského stavení v Biřkově Reailzece opravy střechy na rodinném domě v Domažlicích
Rekonstrukce střechy a zhotovení stříšky nad vchodem. Rodinný dům v Klenčí Rekonstrukce krovu rodinného domu ve Vítovkách u Kdyně Rekonstrukce a zateplení střechy na rodinném domě v Domažlicích Pergola u rodinného domu ve Všerubech
Rekonstrukce střechy na rodinném domě na Klatovsku v Neurazech Rekonstrukce a zateplení střechy Stříbro Rekonstrukce střechy na rodinném domě v Hluboké. Rekonstrukce a oprava krovu. Oprava komína. Montáž střešního okna. zhotovení palubkových podhledů. Rekonstrukce střechy, zhotovení nástavby a oprava komína. Montáž střešního okna na rodinném domě v Písku.

SBS group s.r.o.

Dělnická 48 345 06 Kdyně Mobil: +420 605 160 322 E-mail: obchod@strechy-sot.cz