Rekonstrukce kostela v Domažlicích

Odkazy na informace ohledně opravy kostela v Domažlicích:

Oprava arciděkanského kostela
V letošním roce probíhá oprava střechy a krovu arciděkanského kostela. Důležitou součástí úprav je také zajištění statiky celého chrámu. V současné době probíhají práce na půdě kostela – proto kolemjdoucí mohou mít pocit, že se v kostele nic neděje – a soustředí se právě na statické zajištění kostela příčnými táhly. Ty je potřeba osadit na předem dozděné pilíře, které jsou právě dokončeny. Tyto nové vyzdívky pilířů jsou založeny na stávajících postranních sloupech kostela. Nyní tedy bude následovat osazení ocelových táhel o průměru 42 mm. Tyto táhla budou ukotveny do ocelových desek, které bude možno pozorovat před zakrytím na bočních stranách venkovní fasády kostela.

Následně bude sundaná měděná krytina (část bude použitá při opravě třebnického kostela), bude upraven tvar střechy, odstraněné nástřešní žlaby, které v největší míře působily zatékání vody do kostela, a měděná krytina bude nahrazená těžkou krytinou prejzovou. Výměna krytiny na těžší je nutná z důvodu poruchy statiky kostela.

Stavební práce realizuje firma Střechy Šot s.r.o. ze Kdyně, která vyhrála výběrové řízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady činí cca 8.000.000,- Kč, z čeho EU uhradí 85% uznatelných nákladů. Finanční podíl farnosti je více než 1.200.000,-Kč.

Farnost hradí svůj podíl díky darům individuálních dárců a právnických osob. Za všechny dary děkujeme. Naše bankovní spojení: 760503399/0800!

* čerpáno z oficiálního webu Římskokatolické farnosti Domažlice

Nezávazná poptávka

Naše další realizace

Nezávazná kalkulace zdarma

Máte zájem o naše služby? Vyplňte poptávkový formulář a obratem Vám vypracujeme nezávaznou objednávku zdarma.